Aristotel je bio prvi znanstvenik koji je koncept regenerativne medicine napravio razumljivim za ljude. Unatoc tome, razvoj ovog podrucja kakvim ga mi danas poznajemo trajao je desetljecima. Danas pod pojmom regenerativne medicine podrazumijevamo podrucje medicine bazirano na multidisciplinarnom istrazivanju  i u smislu kliničke primjene, stanice, tkiva, organe i sustave popravlja, zamijenjuje ili regenerira.

Kao i prije, tako i sada postoji veliki nedostatak onih tretmana koji su usmjereni na direktno ozdravljenje ili na borbu protiv porijekla bolesti; iz tog razloga postoje za veliki broj bolesti, posebno one koje su pogodene degenerativnim procesima, samo palijativni tretmani bez odrzivih i optimalnih rezultata.

Ovaj manjak uspjeha u odnosu na velik broj bolesti predstavlja mogucu priliku regenerativnoj medicini da omoguciti vece sanse za ozdravljenje pacijenata. 

Regenerativna medicina uključuje znanstvene smjerove kao što su inženjerstvo tkiva i transplantacija matičnih stanica, oba pravca temeljena su na osnovnim istrazivanjima o stanici, istrazivanju na zivotinjama kao i klinicke studije i primjene na ljudima unutar aspekta translacionalnih istrazivanja. Fokus ovog brzorastuceg područja leži prvenstveno u sposobnosti vlastitog tijela da se kroz kontinuiranu regeneraciju i zamjenom bolesnih stanica, tkiva i organa potakne na liječenje.

Potencijal regenerativne medicine je ogroman i prisutan u medicinskim istrazivanjima. Trenutno postoji  više od 4000 registriranih kliničkih ispitivanja matičnih stanica.

Indikacije su rak, neurološke, kardiovaskularne bolesti, a među ostalim i metabolički poremećaji. Važno je napomenuti da je većina  mogućnosti liječenja regenerativne medicine u različitim fazama istraživanja i to sa ciljem da ih u bliskoj budućnosti bude u mogucnosti ponuditi, kao dalekosežne, redovite tretmane.

Obveza znanstvenika i svih ljudi na ovom podrucju je intenzivirati istrazivanja, izgradnja jasne komunikacije te dobivanje potpore od drzave kako bi svakom pacijentu bilo omoguceno lijecenje regenerativnom medicinom.